Huidige collectie

Hollanders, Joop

Joop Hollanders, kleinplastiek

In de vitrine: beelden van Joop Hollanders

Het gros van de non-figuratieve beelden van Joop Hollanders (Amsterdam, 1944) is uit brons vervaardigd. De eerste opzet wordt door de kunstenaar in gips of was gemodelleerd. Het uiteindelijke werk wordt in brons gegoten.
Het omvangrijke oeuvre van de beeldhouwer bestaat uit vaak metershoge sculpturen die niet wezenlijk verschillen van de hier tentoongestelde werken.
Joop Hollanders: “Mijn werk kenmerkt zich door in- of over elkaar geschoven vlakken, elkaar afwisselende of aanvullende bolle en holle vormen. Die zijn ontstaan door een harmonisch opgebouwd spel van volumes, die elkaar ontmoeten, soms elkaar raken, maar soms houden ze ook op kleine afstand van elkaar stil.”
Bij zijn sculpturen spelen ook contrasten een grote rol. Hij zegt daarover: “ Dat contrast tref je ook in de natuur aan. Het scherpe van een grasspriet of rietstengel waaraan je je kunt snijden, tegenover het ronde van een boomstam.”
Sprekend over zijn beeldhouwkunst wijst Hollanders veelvuldig op parallellen met andere kunstvormen zoals muziek, zijn andere grote passie: “Een plastiek maken is te vergelijken met het componeren van een muziekstuk. Een melodielijn die zich op allerlei manieren ontwikkelt, de momenten van rust en de spanning die daardoor worden opgeroepen.”

Joop Hollanders studeerde aan gerenommeerde opleidingsinstituten in Amsterdam: de Rietveld Academie en de Rijksacademie.
Voor alle informatie: www.joophollanders.nl

Afbeelding: beeld van Joop Hollanders in tuin van Museum Kranenburgh Bergen