Huidige collectie

Oepts, Wim

Wim Oepts, Paard met wagen

houtsnede op papier ca. 1926, afm. 16 x 29 cm, GR010

Wim Oepts, Boten aan kade achterzijde Centraal Station Amsterdam

houtsnede, afm. 30 x 27 cm
NB. niet in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Fietsers

Fietsers 1927, houtsnede op papier, afm. 24 x 38,5 cm, GR013, gesigneerd in potlood r.o ‘W. Oepts’.

Wim Oepts, Spoorwegovergang

Spoorwegovergang 1927, houtsnede op papier, 20 x 30,5 cm, gesigneerd in potlood ‘W.Oepts’, catalogusnummer GR014

Wim Oepts, Portret van een vrouw

olieverf op doek, afm. 44,5 x 37 cm
gesigneerd links onder ‘Oepts’. te dateren 1937
Afgebeeld: Marthe Caudal, de vrouw met wie Oepts in 1939 trouwde.
Herkomst: nalatenschap van de kunstenaar.
NB. niet in oeuvrecatalogus, vergelijk Aubel e.a. pag. 156-158

Wim Oepts, Dronken man

Dronken man, 1925, houtsnede op papier, 13,8 x 10,5 cm, GR005,
gesigneerd ‘Wim Oepts 1925 en ‘2e staat’ in potlood.
Tentoonstelling: Wim Oepts, Schilder en graficus, Kunsthal Rotterdam, 2011
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam

Wim Oepts, Het mannetje

Het mannetje, 1929, GR 023, houtsnede op papier, afm. 25 x 19 cm.
Gesigneerd en gedateerd l.o. Oepts 1930
Afgebeeld Ons Amsterdam 40 (1988).
Collectie Rijksmuseum, Gemeentemuseum Den Haag
Tentoonstelling: 2e Tentoonstelling ASB, Stedelijk Amsterdam, 1929

Wim Oepts, Café in Rue de Lappe

Café in Rue de Lappe, 1927, GR 027, houtsnede op papier, 24 x 25 cm.
Gesigneerd r.o. in potlood Oepts
Afgebeeld o.a. Lies Netel, pag. 15.
Aubel pag. 53: ‘Bij vergelijking van Straattafereel en Café valt op dat de man
met de hoed op de voorgrond dezelfde is.’
Collecties: Rijksmuseum, Singer Museum Laren.
Tentoonstelling: o.a. Collectie Groeneveld, Singer Museum Laren, 1995

De beroemde Franse fotograaf Brassaï maakte in de zelfde periode dat Oepts zijn houtsnede maakte van een café in
Rue de Lappe prachtige foto’s van café’s, bars en nachtclubs in deze Parijse uitgaansstraat.
Een intrigerende gedachte: zouden Brassaï en Oepts elkaar gekend hebben?

Wim Oepts, Nachtboot

Nachtboot, linosnede, ca. 1927. afm. 22x 18 cm,
gesigneerd in potlood W. Oepts en no. 2
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, ‘Landingsstelle’

‘Landingsstelle’, linosnede, ca. 1927, afm. 23x 31,5 cm, titel op passe-partout.
Gesigneerd in potlood l.o. Wim Oepts
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Veerboot

Veerboot, linosnede ca. 1927, afm. 23 x 31,5 cm,
Gesigneerd in potlood r.o. Wim Oepts en no.4 l.o.
Titel op passe-partout.
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Interieur

Interieur, ca. 1927, houtsnede, afm. 21,5 x 15,5 cm
Gesigneerd in potlood l.o. Oepts en ‘handdruk’ rechts
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Café

Café, 1934, GR 033, lithografie op papier, afm. 20 x 30 cm. gesigneerd en gedateerd W.O 3 in de plaat.
In potlood Oepts. Afgebeeld in: Schilder van het zonnige zuiden, pag. 28
Tentoonstelling: o.a. Wim Oepts, Tableaux et gravures, Institut Neerlandais, Parijs 1984

Wim Oepts, Kapperswinkel

Kapperswinkel, linosnede, afm. 30 x 22 cm
Met monogram ‘W.O’ in plaat.
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Poppenkast in de Jordaan

Poppenkast in de Jordaan, 1924, GR 026, houtsnede op papier, 32 x 40 cm. gesigneerd in potlood r.o. Tweede exemplaar, gesigneerd en gedateerd 1924 r.o. Afgebeeld o.a. Lies Netel pag. 17.
Collectie Rijksmuseum.
Tentoonstelling: o.a. Museum Henriëtte Polak Zutphen 1987

Wim Oepts, Straattafereel in een Franse stad

Straattafereel op een markt in een Franse stad, ca. 1927, houtsnede op papier, GR020, 45 x 55 cm. gesigneerd in potlood ‘W. Oepts’. Afgebeeld: Wim Oepts, Schilder van het zonnige zuiden pag. 27. Tentoonstelling: Socialistische Kunst Heden, Stedelijk Museum Amsterdam, 1930. Collectie Rijksmuseum Amsterdam

Wim Oepts, Biljarters

Biljarters, ca. 1926, houtsnede op papier, 23 x 16 cm, GR012,
gesigneerd in plaat WO’.met monogram l.o. ‘WO’ en r.o. in potlood ‘W. Oepts’.
Afgebeeld Ons Amsterdam 40 (1988), pag.8.

Wim Oepts, Straatgevecht

Straatgevecht, 1926, houtsnede op papier, 27 x 30 cm, GR006
gesigneerd in r.o. in potlood ‘W.Oepts’,
afgebeeld: Lies Netel pag. 13 en catalogus Socialistische Kunst Heden
Stedelijk Museum Amsterdam, 1930
Collecties: Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag

Wim Oepts, Muziektent in park, 1924

Muziektent in park, 1924, linosnede op papier, 20,5 x 25 cm, GR001,
afgebeeld: Lies Netel pag. 34. Aubel pag. 50
Tentoonstelling: o.a. Tentoonstelling van Grafische Kunst, Stedelijk Museum Amsterdam, 1926.
Afgebeeld: Lies Netel pag. 34
Aubel e.a. pag. 50:
‘Twee van de vroegst bewaard gebleven prenten van Oepts zijn Muziektent
en Nachtboot. Het zijn eenvoudige tafereeltjes uit de alledaagse werkelijkheid
zoals hij die aantrof in zijn woonplaats Amsterdam’
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam

Wim Oepts, Slapende mensen

potloodtekening, afm. 23 x 32,5 cm, gesigneerd r.o. W. Oepts
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts, Een groep mensen voor een balie wachtend om coupons in te wisselen

tekening, potlood met zwart krijt afm. 36,5 x 59,5 cm.
Vergelijk vijf figuren die ook terugkomen op het schilderij met hetzelfde onderwerp.
Herkomst: nalatenschap van de kunstenaar
NB. niet opgenomen in oeuvrecatalogus

Wim Oepts (1904-1988), Coupons inwisselen

olieverf op doek, afm. 24 x32,5 cm, gesigneerd en gedateerd ‘Oepts ’36’ links onder.
herkomst: nalatenschap van de kunstenaar.
NB. Niet in oeuvrecatalogus

Wim Oepts (1904-1988), Grafiek, schilderijen en tekeningen

Wim Oepts (1904-1988) kennen we als schilder van kleurrijke landschappen die hij na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk maakte. Op veilingen en in de kunsthandel zijn deze schilderijen onbetaalbaar geworden.
Minder bekend is de grafiek die de kunstenaar maakte vanaf halverwege de jaren twintig tot begin jaren dertig, dus in de crisistijd. Het zijn voornamelijk volkse taferelen. Zelf sprak hij van ‘Mijn werk uit de bloeitijd van de werkloosheid. Die vreemde periode waar ik toen stamelend m’n weg begon te zoeken’.
De ontmoeting met Charley Toorop is voor de jonge Wim Oepts van onschatbare waarde geweest. Zij raakten bevriend, Oepts logeerde regelmatig bij Charley Toorop in Bergen en Toorop zorgde ervoor dat Oepts’ grafiek voor het eerst in het openbaar te zien was op een tentoonstelling van de Hollandsche Kunstenaarskring in Stedelijk Amsterdam in 1925.
Voor een karakterisering van Wim Oepts als graficus en een beschrijving van de geëxposeerde werken verwijzen we naar het boek van Lies Netel, ‘Peinture, c’est le principal’ en de monografie/oeuvrecatalogus over Oepts van Marie-Louise van Aubel e.a

Kunsthandel Jan Louter biedt in samenwerking met Kunsthandel Egidius een flink aantal werken op papier van Wim Oepts te koop aan: linoleumsnedes, houtsnedes en tekeningen. Alle werken op papier zijn direct afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar. Waar nodig gerestaureerd en alle professioneel gelijst. De cijfers achter GR(afiek) verwijzen naar de oeuvrecatalogus.
Een aantal bladen grafiek uit het atelier van Oepts was tot voor kort niet bekend en is daarom niet opgenomen in de oeuvrecatalogus uit 2011. Dat zelfde geldt voor de twee schilderijen en twee tekeningen die we te koop aanbieden uit de nalatenschap van de kunstenaar.

Hieronder vindt u een selectie van de werken van Wim Oepts die te koop zijn. Alle werken zijn, wanneer nodig, gerestaureerd en nieuw gelijst. De werken op papier in zuurvrij passe partout. NB. de afbeeldingen zijn gemaakt voor restauratie.

Op verzoek kan ik u de volledige catalogus in pdf per mail toesturen. Een mail naar louter@quicknet.nl en u ontvangt de catalogus met prijslijst.

Literatuur over Wim Oepts
– Marie-Louise van Aubel, Marieke Jooren, Caroline Roodenburg- Schadd, Willem Anthonie Oepts 1904-1988,
Monografie en oeuvrecatalogus, Zwolle 2011
– Lies Netel, Wim Oepts, ‘Peinture, c’est le principal’ 1904-1988, Museum Henriette Polak, Zutphen 2006
– Dolf Welling, Wim Oepts, Schilder van het zonnige zuiden, Zwolle 1991
– Carel Blotkamp e.a., Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland, 1925-1945, Zwolle 1999,
pag. 263-266
– Alette Fleischer e.a., Maaltijd der vrienden, Kunstenaars in Bergen 1930-1935, Amsterdam 1994, pag. 79-83
– C. Reinders, Wim Oepts, Overzichtstentoonstelling, Museum Henriëtte Polak., Zutphen, 1987
– C. Driessen, Beeldend kunstenaar Wim Oepts. Houtsnede op papier uit het Amsterdamse volksleven.
Ons Amsterdam 40, 1988
– Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters, Amsterdam 1932, pag. 41

Foto: Wim Oepts in zijn Parijse atelier ca. 1980