Huidige collectie

Oepts, Wim (1904-1988), Schilderijen, grafiek en tekeningen

Wim Oepts (1904-1988), Grafiek, schilderijen en tekeningen

Wim Oepts (1904-1988) kennen we als schilder van kleurrijke landschappen die hij na de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk maakte. Op veilingen en in de kunsthandel zijn deze schilderijen onbetaalbaar geworden.
Minder bekend is de grafiek die de kunstenaar maakte vanaf halverwege de jaren twintig tot begin jaren dertig, dus in de crisistijd. Het zijn voornamelijk volkse taferelen. Zelf sprak hij van ‘Mijn werk uit de bloeitijd van de werkloosheid. Die vreemde periode waar ik toen stamelend m’n weg begon te zoeken’.
De ontmoeting met Charley Toorop is voor de jonge Wim Oepts van onschatbare waarde geweest. Zij raakten bevriend, Oepts logeerde regelmatig bij Charley Toorop in Bergen en Toorop zorgde ervoor dat Oepts’ grafiek voor het eerst in het openbaar te zien was op een tentoonstelling van de Hollandsche Kunstenaarskring in Stedelijk Amsterdam in 1925.
Voor een karakterisering van Wim Oepts als graficus en een beschrijving van de geëxposeerde werken verwijzen we naar het boek van Lies Netel, ‘Peinture, c’est le principal’ en de monografie/oeuvrecatalogus over Oepts van Marie-Louise van Aubel e.a

Kunsthandel Jan Louter biedt in samenwerking met Kunsthandel Egidius werken op papier (en twee schilderijen) van Wim Oepts te koop aan: linoleumsnedes, houtsnedes en tekeningen. Alle werken op papier zijn direct afkomstig uit de nalatenschap van de kunstenaar. Waar nodig gerestaureerd en alle professioneel gelijst. De cijfers achter GR(afiek) verwijzen naar de oeuvrecatalogus van Marie-Louise van Abel e.a. (zie literatuurlijst)
Een aantal bladen grafiek uit het atelier van Oepts was tot voor kort niet bekend en is daarom niet opgenomen in de oeuvrecatalogus uit 2011. Dat zelfde geldt voor de twee schilderijen en de tekening die we te koop aanbieden uit de nalatenschap van de kunstenaar.
NB. DE WERKEN KUNT U BEKIJKEN BIJ BOEKHANDEL PREMSELA, VAN BAERLESTRAAT 78, AMSTERDAM. ZE ZIJN OOK DAAR TE KOOP.

Op deze site vindt u de werken van Wim Oepts die te koop zijn. Bij ‘Verkochte werken’ de kunstwerken die verkocht zijn, o.a. aan Stadsarchief Amsterdam. Alle werken zijn, wanneer dat nodig was, gerestaureerd en alle nieuw gelijst. De werken op papier zijn gelijst met een zuurvrij passe partout achter glas.

Literatuur over Wim Oepts:
– Marie-Louise van Aubel, Marieke Jooren, Caroline Roodenburg- Schadd, Willem Anthonie Oepts 1904-1988,
Monografie en oeuvrecatalogus, Zwolle 2011
– Lies Netel, Wim Oepts, ‘Peinture, c’est le principal’ 1904-1988, Museum Henriette Polak, Zutphen 2006
– Dolf Welling, Wim Oepts, Schilder van het zonnige zuiden, Zwolle 1991
– Carel Blotkamp e.a., Magie en zakelijkheid, realistische schilderkunst in Nederland, 1925-1945, Zwolle 1999,
pag. 263-266
– Alette Fleischer e.a., Maaltijd der vrienden, Kunstenaars in Bergen 1930-1935, Amsterdam 1994, pag. 79-83
– C. Reinders, Wim Oepts, Overzichtstentoonstelling, Museum Henriëtte Polak., Zutphen, 1987
– C. Driessen, Beeldend kunstenaar Wim Oepts. Houtsnede op papier uit het Amsterdamse volksleven.
Ons Amsterdam 40, 1988
– Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters, Amsterdam 1932, pag. 41

Foto: Wim Oepts in zijn Parijse atelier ca. 1980