Verkochte werken

Koets, Dirk Jan (Zeeuws)

Dirk Jan Koets (1895-1956), Veere

olieverf op doek, afm. 50 x 40 cm, gesigneerd rechts onder ‘Koets’

Zie voor leven en werk van Koets: andere ‘Verkochte werken’ op deze site.
Voor de ruime literatuur over de schilder zie ook daar.

Dirk Jan Koets (1895-1956), Dorpsgezicht Veerseweg bij Zanddijk

olieverf op doek, afm. 40 x 50 cm, gesigneerd ‘DJ Koets’ en gedateerd ’28 (=1928) r.o.

Koets geboren in Wissenkerke op Noord-Beveland woonde het grootste gedeelte van zijn leven in Veere. Over Koets zijn vele curieuze verhalen opgetekend. Behalve kunstschilder was hij ook uitvinder: hij ontwierp de zogenaamde Koets propeller die echter nooit in productie genomen werd. Ook construeerde hij de laatste jaren van zijn leven enorme windmolens die hij op een kar door Veere sleepte om ze op de torenwal tegenover zijn geboorte-eiland op te stellen
Zijn merkwaardige gedrag verdringt het zicht op de kwaliteit van zijn schilderijen. Dit dorpsgezicht is in snelle impressionistische toetsen op het doek gezet: zie bv. de boerinnen.
Hoewel het straatbeeld natuurlijk anders is na bijna 100 jaar, is de locatie nog herkenbaar: het afgebeelde huis is Veerseweg 54 in Zanddijk.
Er is inmiddels veel literatuur over de kunstenaar:
– Joost Bakker, ‘Een bewogen kunstenaarsleven’, Zeeuws Tijdschrift nummer 3/4, 2005
– Kees Leeman, ‘ Heel de wereld trekt naar Veere’ 2003
– Joost Bakker, ‘Veere daar moest je geweest zijn’, 2019

Dirk Jan Koets (1895-1956), Gezicht op Veere

olieverf op doek, afm.60 x 80 cm gesigneerd l.o.

herkomst: particuliere collectie

In de zomer van 2005 werd er in Museum De Schotse Huizen een hele mooie expositie gewijd aan het werk van Dirk Koets. Het Zeeuws Tijdschrift publiceerde een uitgebreid, zeer informatief artikel over Koets.
Op de dag van de opening van de tentoonstelling 15 juni 2005 verscheen een paginagroot artikel in de PZC onder de titel Eerherstel voor een Veerse Van Gogh. Dat is overdreven: Koets maakte veel mooi werk, maar niet al zijn schilderijen hebben kwaliteit.
Dit Gezicht op Veere is een goed schilderij in het oeuvre van deze wonderlijke persoonlijkheid. In het recente verschenen boek ‘Veere, daar moest je geweest zijn’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan het werk van Koets.